Výzva na pomoc v zbierke

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Výzva na pomoc v zbierke

Dunajskostredská farská charita a samospráva mesta Dunajská Streda sa na obyvateľstvo obracajú s nasledovnou výzvou: pokiaľ máte možnosť, ponúknite svoju pomoc poskytnutím trvanlivých potravín (cestoviny, ryža, olej, konzervy atď.), prípadne plienok, dojčenskej výživy, ostatného drogistického tovaru a pod. pre novorodencov a malé deti a doručte tieto vo štvrtok (28.januára) medzi 8:00 a 16:00 do centra farskej charity na Bacsákovej ulici. Pozor! Zbierka sa nevzťahuje na ošatenie.

Vaše dary budú rozdelené medzi dunajskostredské rodiny v núdzi a obyvateľov Kračanskej cesty.

Samospráva zároveň žiada všetkých, ktorí majú záujem a snahu pomôcť obyvateľom Kračanskej cesty, aby využili vyššie uvádzanú alternatívu, pretože policajný dozor na Kračanskej ceste nemôže povoliť položenie balíkov pomoci na mieste.

Odkázaní srdečne prijmú aj ostatný potravinový tovar, v súčasnosti sa však nezbiera žiadne oblečenie!

Viac informácií:

+421 910 619 184 / György Bugár, vedúci centra, Dunajskostredská farská charita

+421 917 474 376 / (v pracovných dňoch medzi 8.00 a 11.00), Mestský úrad v Dunajskej Strede, sociálne oddelenie