Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie „Športovec roka mesta Dunajská Streda 2017“

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

 V zmysle Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda dňa 23.6.2015, mesto Dunajská Streda zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov na ocenenie v nasledovných kategóriách:

 1. jednotlivci - mládež do 15 rokov vrátane,
 2. jednotlivci - mládež 15-20 rokov vrátane,
 3. jednotlivci - dospelí,
 4. kolektív,
 5. tréner

Kritériá na zaradenie do zoznamu nominantov:

 1. Navrhnutí jednotlivci musia byť v roku 2017 registrovanými členmi organizácie so športovým zameraním.
 2. Organizácia so športovým zameraním má sídlo na území mesta, pôsobí na území mesta a/alebo reprezentuje mesto Dunajská Streda.
 3. Kolektív môže byť hodnotený za podmienky, že je organizáciou so športovým zameraním.
 4. V kategórii jednotlivca dosiahnutie umiestnenie do 3. miesta v okresných, obvodných, krajských, regionálnych, celorepublikových a medzinárodných súťažiach a účasť na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, na Olympiáde a iných svetových a európskych podujatiach v roku 2017.
 5. V kategórii kolektívov umiestnenie do 3. miesta v okresných, obvodných, krajských, regionálnych, celorepublikových a medzinárodných súťažiach a účasť na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, na Olympiáde a iných svetových a európskych podujatiach v roku 2017.
 6. V kategórii tréner: dosiahnuté športové výsledky s jednotlivcami alebo kolektívom v roku 2017.

 Predkladanie návrhov

 1. Nomináciu môžu podať:
 1. organizácie so športovým zameraním - do nominácie v príslušnej kategórie jednotlivcov môže organizácia so športovým zameraním navrhnúť max. 2 kandidátov,
 2. občania mesta Dunajská Streda (návrh musí byť potvrdený organizáciou so športovým zameraním, že športovec je členom organizácie na území mesta Dunajská Streda so športovým zameraním).
 1. Nominácia musí byť podaná s odôvodnením  do 4. decembra 2017 na adresu:

Mestský úrad, Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry, Hlavná 50/16, Dunajská Streda 929 01. Anonymy nebudú akceptované.

 1. Nominácia sa podáva na priloženom formulári.
 2. Dosiahnutý výsledok - umiestnenie na podujatí musí byť zdokladované priloženou   kópiou dokladu o dosiahnutom výsledku (fotokópia diplomu, výsledkovej listiny,   článku v dennej tlači, informácie na webe a pod.).