Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie „Športovec roka mesta Dunajská Streda 2022“

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie „Športovec roka mesta Dunajská Streda 2022“

V zmysle Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda dňa 17.4.2018, mesto Dunajská Streda zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov na ocenenie v nasledovných kategóriách:

  • jednotlivci - mládež do 15 rokov vrátane,
  • jednotlivci - mládež 15-20 rokov vrátane,
  • jednotlivci - dospelí,
  • kolektív,
  • tréner.

Kritériá na zaradenie do zoznamu nominantov

Jednotlivci

Navrhnutí jednotlivci musia byť v roku 2022 registrovanými členmi organizácie so športovým zameraním. V kategórii jednotlivec je kritériom dosiahnutie umiestnenia do 3. miesta v okresných, obvodných, krajských, regionálnych, celorepublikových a medzinárodných súťažiach a účasť na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, na Olympiáde a iných svetových a európskych podujatiach v roku 2022.

Kolektív

Kolektív môže byť hodnotený za podmienky, že je organizáciou so športovým zameraním.

V kategórii kolektívov je kritériom umiestnenie do 3. miesta v okresných, obvodných, krajských, regionálnych, celorepublikových a medzinárodných súťažiach a účasť na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, na Olympiáde a iných svetových a európskych podujatiach v roku 2022.

Tréner

V kategórii tréner sú kritériom dosiahnuté športové výsledky s jednotlivcami alebo kolektívom v roku 2022.

Organizácia so športovým zameraním má mať sídlo na území mesta, pôsobiť na území mesta a/alebo reprezentovať mesto Dunajská Streda.

 

Predkladanie návrhov

Nomináciu môžu podať:

a) organizácie so športovým zameraním;

b) občania mesta Dunajská Streda (návrh musí byť potvrdený organizáciou so športovým zameraním, že športovec je členom organizácie na území mesta Dunajská Streda so športovým zameraním).

Do nominácie v príslušnej kategórii jednotlivcov môže organizácia so športovým zameraním navrhnúť max. 2 kandidátov.

Anonymy nebudú akceptované.

 

Nominácie sa podávajú na tlačive, ktoré tvorí prílohu Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda. (Odkaz na Zásady vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda: https://dunstreda.sk/files/zasady_sportovec_roka_01052018.pdf)

Vyplnené tlačivo treba odovzdať v papierovej forme (musí byť  riadne vyplnené a obsahovať všetky povinné náležitosti) v termíne od 15. decembra 2022 do 15. januára 2023 (v prípade poštového podania rozhoduje dátum podania) na adresu: Mestský úrad (Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry), Hlavná 50/16, Dunajská Streda 929 01.

Cookies