Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie „Športovec roka mesta Dunajská Streda 2023“

Úradná tabuľa

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie „Športovec roka mesta Dunajská Streda 2023“

 

V zmysle Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda dňa 5. 12. 2023, mesto Dunajská Streda zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov na ocenenie v nasledovných kategóriách.

Kategórie

    jednotlivci - mládež do 15 rokov vrátane,

    jednotlivci - mládež 15-20 rokov vrátane,

    jednotlivci - dospelí,

    športovec so zdravotným znevýhodnením (jednotlivec alebo kolektív),

    kolektív,

    tréner.

 

Kritériá na zaradenie do zoznamu nominantov

Jednotlivci

Navrhnutí jednotlivci musia byť v roku 2023 registrovanými členmi organizácie so športovým zameraním. V kategórii jednotlivec je kritériom dosiahnutie umiestnenia do 3. miesta v okresných, obvodných, krajských, regionálnych, celorepublikových a medzinárodných súťažiach a účasť na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, na Olympiáde a iných svetových a európskych podujatiach v roku 2023.

Pravidlá pre zaradenie do zoznamu navrhnutých športovcov v kategórii športovec so zdravotným znevýhodnením (jednotlivec alebo kolektív): dosiahnutie významného športového výsledku v priebehu kalendárneho roka 2023.

Kolektív

Kolektív môže byť hodnotený za podmienky, že je organizáciou so športovým zameraním.

V kategórii kolektívov je kritériom umiestnenie do 3. miesta v okresných, obvodných, krajských, regionálnych, celorepublikových a medzinárodných súťažiach a účasť na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, na Olympiáde a iných svetových a európskych podujatiach v roku 2023.

Tréner

V kategórii tréner sú kritériom dosiahnuté výnimočné športové výsledky s jednotlivcami alebo kolektívom v roku 2023.

Organizácia so športovým zameraním má mať sídlo na území mesta, pôsobiť na území mesta a/alebo reprezentovať mesto Dunajská Streda.

 

Predkladanie návrhov

Nomináciu môžu podať:

a) organizácie so športovým zameraním;

b) občania mesta Dunajská Streda (návrh musí byť potvrdený organizáciou so športovým zameraním, že športovec je členom organizácie na území mesta Dunajská Streda so športovým zameraním).

Do nominácie v príslušnej kategórii môže organizácia so športovým zameraním navrhnúť max. 2 kandidátov.

Podania bez uvedenia základných údajov o navrhovateľovi nebudú akceptované.

 

Nominácie sa podávajú na tlačive, ktoré tvorí prílohu Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda.

Odkaz na Zásady vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda: https://dunstreda.sk/files/ZASADY%20%20Sportovec%20roka.pdf.

Vyplnené tlačivo treba odovzdať v papierovej forme (musí byť  riadne vyplnené a obsahovať všetky povinné náležitosti)  v termíne od 15. decembra 2023 do 15. januára 2024 (v prípade poštového podania rozhoduje dátum podania) na adresu:

Mestský úrad, Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry, Hlavná 50/16, Dunajská Streda 929 01

 

 

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie „Športovec roka mesta Dunajská Streda 2023“ Veľkosť:

112.64 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: FORMULÁR Športovec roka Veľkosť:

100.5 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť