Výzva na predkladanie návrhov „Verejné ocenenie mesta Dunajská Streda – 2021 “

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Výzva na predkladanie návrhov „Verejné ocenenie mesta Dunajská Streda – 2021 “

Vážení spoluobčania,

 

v mene Samosprávy mesta Dunajská Streda Vás oslovujem s ponukou spolupráce pri predkladaní návrhov na ocenenia nášho mesta:

 

  • Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda možno udeliť významným osobnostiam, žijúcim mimo Dunajskej Stredy, ktoré sa dlhodobo a mimoriadne, obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena doma i vo svete, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi;

 

  • Cenu mesta Dunajská Streda PRO URBE možno udeliť osobám alebo kolektívom, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju mesta Dunajská Streda, za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry, športu, výchovy, vzdelávania a vedy, spoločenského života;

 

  • Cenu mesta Dunajská Streda PRO URBE JUVENIS možno udeliť osobám do 26 rokov veku za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce študijné výsledky, tvorivé výkony, významné výsledky v oblasti kultúry a športu, výchovy, vzdelávania a vedy a spoločenského života;

 

  • Cenu primátora mesta Dunajská Streda možno udeliť osobám alebo kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, výchovnej činnosti, za účasť pri záchrane ľudského života, majetku mesta a občanov, ďalej za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a reprezentáciu doma i v zahraničí, darcom krvi – držiteľom Zlatej Jánskeho plakety. 

 

  • Pamätný list primátora mesta Dunajská Streda udeľuje primátor mesta osobám alebo kolektívom, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu a/alebo mesta, a pri významnom pracovnom či životnom jubileu alebo inom jubileu za dlhoročné pôsobenie, členstvo a aktivitu v určitej verejnoprospešnej alebo neziskovej organizácii.  

 

Všeobecné informácie týkajúce sa tejto Výzvy

 

Vyhlasovateľ Výzvy:

            Mesto Dunajská Streda

            V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 22/2016 zo dňa 6. 12. 2016 v znení       VZN č. 3/2019 zo dňa 19. 02. 2019 o udeľovaní       verejných ocenení mesta Dunajská   Streda

Lehota pre predkladanie návrhov:

            31. januára 2021 (vrátane)

Spôsob predkladania návrhov:

            Vyplnením formulára „Návrh na udelenie verejného ocenenia Mesta Dunajská Streda     2021 v zmysle  VZN č. 22/2016 zo dňa 6. 12. 2016 a VZN č. 3/2019 zo dňa 19. 02. 2019           o udeľovaní verejných ocenení mesta Dunajská Streda“

            Vyplnené a podpísané návrhy na ocenenie  pošlite na adresu:

           

Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry

Mestský úrad

Hlavná 50/16

929 01 Dunajská Streda,

 

            alebo odovzdajte osobne v podateľni Mestského úradu Dunajská Streda.

Uzavretú obálku označte, prosím, nápisom

            „Verejné ocenenie mesta Dunajská Streda – 2021 - návrh“.

Návrhy môžu predkladať primátor mesta, poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda a právnické osoby a jednotlivci prostredníctvom poslancov Mestského zastupiteľstva.

O udelení mestských ocenení rozhodnú poslanci Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.

 

                                                                  

                                                                                                                                      v. r.

 

                                                                                                            JUDr. Zoltán Hájos

                                                                                                                 primátor mesta      

 

 

V Dunajskej Strede dňa 15. 12. 2020

 

PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon formular_mestske_ocenenia_2021_.pdf247.88 KBPrevziať