VÝZVA na predloženie vyúčtovania za rok 2017

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Mesto Dunajská Streda vyzýva všetkých žiadateľov, ktorým mesto Dunajská Streda v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci projektu s názvom: „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2017“ na odovzdanie povinných vyúčtovacích dokladov na predpísanom formulári, v podateľni na Mestskom úrade v lehote do 15.01.2018.

PrílohaVeľkosťPrevziať
VYÚČTOVANIE POSKYTNUTEJ DOTÁCIE57 KBPrevziať