Za čistejšiu Dunajskú Stredu!

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Za čistejšiu Dunajskú Stredu!

Mestský úrad v Dunajskej Strede odštartoval projekt pod názvom Za čistejšiu Dunajskú Stredu! O podrobnostiach celomestského programu informovali domových dôverníkov dunajskostredských panelákov na pracovnom fóre 27. marca.   Stretnutie sa konalo z iniciatívy Mestského úradu vo veľkej rokovacej sále radnice. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnil primátor JUDr. Zoltán Hájos, ďalej vedúci odboru investičného a technického Dezider Szabó a vedúci technického oddelenia Ernő Lelkes.

Na fóre sa zúčastnilo 69 domových dôverníkov. Účastníci stretnutia prerokovali problémy a možnosti zabezpečenia čistoty a poriadku v stanovištiach pre smetné kontajnery. Za najúčinnejšie riešenie považovali zamykanie klietok na klúč. Už na dvadsiatich  ôsmich miestach mesta sa podarilo vyriešiť tento problém: zastrešené klietky na smetné kontajnery sú zamykané a sú označené logom Za čistejšiu Dunajskú Stredu! Tento systém funguje napríklad na sídlisku Sever II, na Neratovickom námestí alebo v Ružovom háji a výsledkom je príkladný poriadok. Mestský úrad preto očakáva, že sa do tejto iniciatívy zapojí čo najviac bytových spoločenstiev. Na základe žiadosti domového dôverníka Mestský úrad zabezpečí zámok a jeden kľúč. (kontakt: 0918/607-341, erno [dot] lelkes [at] dunstreda [dot] eu). Obyvatelia si budú môcť urobiť kópiu, následne smetné klietky budú označené logom.

Na pracovnom stretnutí odznelo v diskusných príspevkoch veľa užitočných návrhov. Mestský úrad touto cestou ďakuje za iniciatívne návrhy a aktívnu účasť domových dôverníkov na realizácii projektu Za čistejšiu Dunajskú Stredu!

Za čistejšiu Dunajskú Stredu!
Za čistejšiu Dunajskú Stredu!
Za čistejšiu Dunajskú Stredu!
Za čistejšiu Dunajskú Stredu!
Za čistejšiu Dunajskú Stredu!
Za čistejšiu Dunajskú Stredu!
Za čistejšiu Dunajskú Stredu!
Za čistejšiu Dunajskú Stredu!
Za čistejšiu Dunajskú Stredu!
Za čistejšiu Dunajskú Stredu!
Za čistejšiu Dunajskú Stredu!
Za čistejšiu Dunajskú Stredu!
Za čistejšiu Dunajskú Stredu!
Za čistejšiu Dunajskú Stredu!