Za čistejšiu Dunajskú Stredu!

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Za čistejšiu Dunajskú Stredu!

Mestský úrad v Dunajskej Strede odštartoval projekt pod názvom Za čistejšiu Dunajskú Stredu! O podrobnostiach celomestského programu informovali domových dôverníkov dunajskostredských panelákov na pracovnom fóre 27. marca.   Stretnutie sa konalo z iniciatívy Mestského úradu vo veľkej rokovacej sále radnice. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnil primátor JUDr. Zoltán Hájos, ďalej vedúci odboru investičného a technického Dezider Szabó a vedúci technického oddelenia Ernő Lelkes.

Na fóre sa zúčastnilo 69 domových dôverníkov. Účastníci stretnutia prerokovali problémy a možnosti zabezpečenia čistoty a poriadku v stanovištiach pre smetné kontajnery. Za najúčinnejšie riešenie považovali zamykanie klietok na klúč. Už na dvadsiatich  ôsmich miestach mesta sa podarilo vyriešiť tento problém: zastrešené klietky na smetné kontajnery sú zamykané a sú označené logom Za čistejšiu Dunajskú Stredu! Tento systém funguje napríklad na sídlisku Sever II, na Neratovickom námestí alebo v Ružovom háji a výsledkom je príkladný poriadok. Mestský úrad preto očakáva, že sa do tejto iniciatívy zapojí čo najviac bytových spoločenstiev. Na základe žiadosti domového dôverníka Mestský úrad zabezpečí zámok a jeden kľúč. (kontakt: 0918/607-341, erno [dot] lelkes [at] dunstreda [dot] eu). Obyvatelia si budú môcť urobiť kópiu, následne smetné klietky budú označené logom.

Na pracovnom stretnutí odznelo v diskusných príspevkoch veľa užitočných návrhov. Mestský úrad touto cestou ďakuje za iniciatívne návrhy a aktívnu účasť domových dôverníkov na realizácii projektu Za čistejšiu Dunajskú Stredu!