Za terasy na tento rok mesto odpustí daň

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Za terasy na tento rok mesto odpustí daň

Mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí jednomyseľne rozhodlo o nevyrubení dane podnikateľom, ktorí v rámci pohostinských služieb v Dunajskej Strede prevádzkujú terasy.

Mestská samospráva odpustením dane na rok 2020 chce uľahčiť zvládnutie nepriaznivej finančnej situácie poskytovateľom pohostinských služieb, ktorí pre pandémiu koronavírusu v dôsledku povinného zatvorenia prevádzok utrpeli značné deficity v príjmoch.

Mestskí poslanci takisto jednohlasne podporili návrh, podľa ktorého v objektoch vo vlastníctve mesta, napríklad pri prenájme priestorov na účely prevádzkovania školského bufetu, mesto vyrubuje daň iba vo výške 50 percent. Na vykrytie zvyšných 50% dotyční podnikatelia môžu požiadať o štátnu podporu.

Primátor Zoltán Hájos pri predkladaní uvedených návrhov, ktoré vyžadovali novelizáciu všeobecne záväzného nariadenia mesta o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta, pripomenul, že podnikatelia boli nútení zatvoriť svoje prevádzky počas preventívnych opatrení na zamedzenie rozšírenia pandémie, čo malo za následok obrovský výpadok v ich príjmoch. Samospráva mesta si uvedomuje túto nepriaznivú situáciu a chce pružne pomôcť odpustením daňových povinností na tento rok. Ide o nemalú sumu, pretože v 1. zóne je daň za osobitné užívanie verejného priestranstva na deň 4,4 eura za štvorcový meter, v 2. zóne je to 2,2 eúr. /pve/