Za tri mesiace bude revitalizovaný park športu a voľného času

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Za tri mesiace bude revitalizovaný park športu a voľného času

Na konci júla bola zahájená prestavba mestského parku športu a voľného času. Realizácia projektu revitalizácie parku má podľa harmonogramu prác trvať tri mesiace. Priestor, na ktorom sa realizujú terénne úpravy a  stavebné práce je oplotený, aby prebiehajúce práce čo najmenej vyrušovali záujemcov, ktorí cez leto navštívia blízke destské ihrisko.

 

Prestavbou a  úpravou mestského parku chcú vytvoriť vhodný priestor na usporiadanie rôznych podujatí, jarmokov a festivalov. Paralelne vznikajúce nové zelené plochy majú tiež aktívne slúžiť návštevníkom. Bude vysadených viac stromov, ako je v súčasnosti.

Verejné obstarávanie bolo vypísané ešte v  roku 2019 a  z piatich uchádzačov vyšiel víťazne návrh projekčnej kancelárie Konstat. Primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos verí, že obnovený park bude ponúkať možnosť na relax a  aktívny oddych mnohým rodinám, a súčasne bude aj obľúbeným stretávacím miestom.

 

Vznikne námestie v tvare kruhu, ktoré poslúži ako stretávací bod

Pri kreovaní koncepcie námestia vychádzali zo zaužívaných zvyklostí chodcov, z  vyšliapaných a  fungujúcich chodníkov. V centre chodníkov bude priestor v  tvare kruhu, ktorý spojí MOL Arénu so športovou halou, takisto aj centrum mesta s  mestskou časťou  sídlisko Sever 2. Zároveň bude fungovať aj ako stretávací bod. Chodníky vytvoria v  tvare koncentrických kruhov a  budú lemované parkom so stromami a  lavicami. V  kruhovom priestore na menšom ostrovčeku bude zriadená aj vodná atrakcia v  podobe menšej fontány. Podľa plánov budú vysádzané stromy vysokého rastu, ktoré tu o  niekoľko rokov budú tvoriť háj. Pribudnú lipy, jasene a ambrovníky.

 

Park bude dejiskom podujatí

Vytvorením nového kruhového námestia v  priestoroch parku sleduje vedenie mesta dlhodobý cieľ, aby vznikol vhodný priestor na organizovanie masovejších podujatí, na ktorých môžu poskytnúť komfortnejšie služby aj pre návštevníkov Žitnoostrovského jarmoku a vianočných trhov.

Tieto tradičné mestské akcie sa majú realizovať na priestore, ktorý bude pozostávať zo spomínaných vonkajších a vnútorných kruhov. Po revitalizácii bude daná aj možnosť zriadenia mestského trhoviska. V rámci tejto investície vznikne aj moderná elektrická,  vodovodná, a kanalizačná infraštruktúra. Na tú sa budú môcť napojiť aj predajcovia počas jarmoku, čo prináša nesporný ekologický efekt. Riešenia budú v súlade s  hygienickými a  energetickými predpismi, zriadia aj samostatnú trafostanicu. Tá bude obsluhovať aj mestskú športovú halu a umelú ľadovú plochu. Zelené plochy budú vybavené zavlažovacím zariadením.

 

Pri kreovaní projektu vychádzali z ekologických požiadaviek

Projektanti mali na zreteli aj ochranu životného prostredia, preto používajú pri realizácii plastový betón, ktorý je zmesou zrecyklovanej umelej hmoty a cementu. V parku budú zachytávať aj dažďovú vodu, ktorú budú následne odvádzať. Súčasťou kanalizácie je aj zachytávanie oleja. V novom parku budú k dispozícii aj odpadové koše na selektívny zber odpadu. /pve/