Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia