Začala sa prvá etapa rozšírenia maloblahovského cintorína

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Začala sa prvá etapa rozšírenia maloblahovského cintorína

Rozšírenie sa uskutoční za cintorínom vojenských zajatcov. Chodník vedúci od kostolíka Všetkých svätých cez cintorín vojenských zajatcov bude rozšírený. V prvej etape rozšírenia maloblahovského cintorína sa vykoná aj vyvolaná rekonštrukcia infraštruktúry cintorína vojenských zajatcov. Vybudujú chodník vedúci do novej časti cintorína, ďalej elektrické  vedenie a vodovod. Na strane hlavnej cesty, vedľa Veľkoblahovskej cesty postavia nový plot. Vedľa hlavných chodníkoch vysadia stromoradie. Pred vojenským cintorínom vybudujú 36 parkovacích miest. V ďalšej etape maloblahovský cintorín rozšíria o 6260 m2, počet nových hrobových miest bude 485. Vybudujú aj urnovú stenu so schránkami na 192 urien. Náklady na prvú etapu rozvojovej investície predstavujú 45 tisíc eur, celkový rozpočet presahuje 200 tisíc eur.