Začala sa veľkolepá obnova cestných komunikácií a chodníkov

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Začala sa veľkolepá obnova cestných komunikácií a chodníkov

V Dunajskej Strede bola zahájená veľkolepá rekonštrukcia cestných komunikácií a chodníkov, v rámci ktorej od mája do augusta v ôsmich uliciach pribudne nový asfaltový povrch a v dvoch budú obnovené chodníky.

Obnova bola odštartovaná na sídlisku Západ v ulici Kálmána Mikszátha. Obnovu ciest a chodníkov ešte v minulom roku predchádzala dôkladná analýza stavu cestných komunikácií v meste. Následne pripravili plán rekonštrukcie a verejné obstarávanie. Mestská samospráva nižšie uvedené ulice zaradila do plánu obnovy jednak na základe obhliadky stavu cestných povrchov, a na druhej strane aj na základe požiadaviek obyvateľov. 

Harmonogram prác zostavili spôsobom, aby stavebné práce čo najmenej obmedzovali dopravu. V procese verejného obstarávania dbali nielen na výhodnú cenu, ale aj nato, aby zhotoviteľ ponúkol čo najprijateľnejšiu dĺžku trvania prác.

Harmonogram rekonštrukcie cestných komunikácií a chodníkov v roku 2021:

Apríl: ulica Kálmána Mikszátha

Máj: Mierová ulica, Hviezdna ulica a ulica Széchenyiho

Jún: Krížna ulica a Brezová ulica

Júl: Agátová ulica a Kvetná ulica

August: Bratislavská cesta, Ulica Gy. Szabóa – tu budú obnovené chodníky.

Rekonštrukciou ďalších ciest sa počíta v budúcom roku. Dobrý stav vozoviek je dôležitý nielen z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky, ale bude mať aj priaznivý efekt, nakoľko v budúcnosti treba menej míňať na odstránenie výtlkov. Mestská samospráva obnovu cestnej infraštruktúry vyfinancuje z investičného úveru vo výške 4 milliónov eur. Z tejto sumy polovicu vyčerpajú v roku 2021 a zvyšnú časť v budúcom roku. (pve)

Cookies