Začiatok nového školského roka

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Začiatok nového školského roka

V Dunajskej Strede vo všetkých 5-tich Základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 bude 2. septembra o 9-tej hodine. Slávnostné otvorenie Cirkevnej Základnej školy Sv. Jána sa koná o 9-tej hodine v katolíckom kostole. Slávnostné zahájenie školského roka Základnej umeleckej školy bude taktiež 2. septembra o 11-tej hodine v koncertnej sále. Ďalej škola očakáva v dňoch od 2. septembra do 5. septembra na dodatočné prijímacie pohovory záujemcov o odbory hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický.