Začína sa prestavba okružnej križovatky – nastanú dopravné obmedzenia

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Vo štvrtok, 20. júla sa začne prestavba najväčšieho kruhového objazdu Dunajskej Stredy. V dopravnom uzle na okružnej križovatke Hlavnej ulice a Galantskej cesty vybudujú odbočovacie pruhy vo všetkých štyroch smeroch. Týmto sa dosiahne zrýchlenie prejazdnosti v smere na Galantu, Gabčíkovo a Komárno. Miesto pre odbočovacie pruhy získajú zmenšením stredového ostrovčeka okružnej križovatky.    

 

Počas výstavby vodiči musia počítať s uzávierkami ciest a dopravnými obmedzeniami, ktoré budú vyznačené dopravnými značkami a tabulami. Tabule na vyznačenie uzávierok ciest a dočasného smeru premávky umiestnia už 17. júla. "Uzávierka vstúpi v platnosť 20. júla nadránom. Úplná uzávierka okružnej križovatky bude trvať 3-4 týždne. Podľa plánov neskôr by išlo iba o čiastočnú uzávierku, podľa toho, na ktorej strane okružnej križovatky sa bude pracovať" - informovala Erika Szelle, vedúca odboru stavebného MsÚ.

 

Vedúca odboru ďalej informovala, že počas výstavby cestnú premávku z centra mesta presmerujú do priľahlých ulíc. Vodiči môžu ísť medzi inými cez Jilemnického ulicu, Zelenú ulicu a ulicu Biskupa Kondého, kde sa očakáva výrazné zvýšenie premávky. Z ulice Biskupa Kondého pri reformovanom kostole bude možné odbočiť iba napravo. Kto by chcel ísť naľavo, takisto musí odbočiť napravo a cez okružnú križovatku sa vrátiť v smere na múzeum. Nákladnú dopravu od zahájenia výstavby presmerujú mimo mesto, teda v smere na Ohrady a Veľké Dvorníky; kamióny z Veľkého Blahova priamo na štátnu cestu č. 63. Vodičom, ktorí by chceli iba prechádzať cez centrum mesta, sa odporúča zvoliť si štátnu cestu č. 63 v smere na Bratislavu, či Komárno. O očakávaných dopravných zmenách informovali aj okolité obce.

 

V okružnej križovatke vedľa odbočovacích pruchoch vybudujú aj cyklopruh pre bezpečnú jazdu bicyklistov. Vykoná sa aj rekonštrukcia dotknutých chodníkov a verejného osvetlenia. Tieto práce bude financovať mestská samospráva Dunajskej Stredy, ktorá pre tento účel vyčlenila 150 tisíc eur z rozpočtu mesta. Investorom prestavby okružnej križovatky je Trnavský samosprávny kraj. Očakáva sa, že vodiči v čase Žitnoostrovského jarmoku už budú môcť používať prestavaný kruhový objazd.