Zaparkované autá pri kontajneroch blokujú odvoz odpadu

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Zaparkované autá pri kontajneroch blokujú odvoz odpadu

V jednotlivých mestských častiach Dunajskej Stredy sa zber a odvoz komunálneho odpadu uskutoční podľa stanoveného harmonogramu.  Spoločnosť poverená zberom a odvozom komunálneho odpadu túto úlohu môže splniť iba v prípade, ak má zabezpečený prístup ku kontajnerovým stanovištiam.

Drvivá väčšina majiteľov vozidiel svoje auto zaparkuje ohľaduplne a nezablokuje vchod do týchto stanovíšť. Bohužial, občas sa stretávame aj s opačným prístupom, keď zamestnanci firmy narazia na parkujúce autá pred kontajnerovým stanovišťami a tým pádom nemajú prístup ku kontajnerom. Cez uplynulý víkend sa podobný prípad stal na sídlisku Východ a vinou nezodpovedných majiteľov áut kontajnery neboli vyprázdnené a odpad nemohol byť odvezený. 

Príslušný odbor Mestského úradu opakovane žiada občanov, majiteľov vozidiel, aby aj pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami parkovali pri smetných kontajneroch ohľaduplne a nesťažili prácu zamestnancov firmy, ktorá sa postará o odvoz komunálneho odpadu.  Tým významne prispejú k plynulému zberu a odvozu odpadu aj v predvianočnom období, kedy sa zvyčajne nahromadí väčšie množstvo komunálneho odpadu. /pve/