Zápis žiakov do 1.ročníka na školský rok 2018/2019