Zápisy prvákov budú po veľkonočných sviatkoch

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Zápisy prvákov budú po veľkonočných sviatkoch

V Dunajskej Strede sa zápisy do základných škôl na školský rok 2019/2020  konajú po Veľkej noci. Budúcich prváčikov očakávajú v období od 24. apríla (streda) do soboty 27. apríla 2019. Výnimkou je cirkevná ZŠ sv. Jána apoštola s VJM, tu sa zápisy konajú celý apríl.

V Dunajskej Strede v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta sa zápisy do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta majú konať v období od 20.  do 28. apríla, v pracovných dňoch od 7.30 do 16.30 a v sobotu od 8.00 d 12.00.

Na webových stránkach jednotlivých škôl sú k dispozícii podrobnejšie informácie, aj tlačivá, ktoré má vyplniť rodič dieťaťa.

Riaditelia škôl upozorňujú rodičov, že k zápisu je potrebné priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa (alebo kópiu).

Nižšie  ponúkame prehľad aj o termínoch slávnostných zápisov v jednotlivých základných školách  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

ZŠ Zoltána Kodálya s VJM pozýva rodičov a detí na slávnostný zápis 24. apríla, t. j. v stredu od 15.00 hod.  Budúcich prváčikov čaká slávnostný program, hravé riešenie úloh, rodičia a deti sa môžu stretnúť s učiteľkami. V prípade potreby konzultácie bude k dispozícii aj školský psychológ. Ostatné termíny zápisov: od 25. do 27. apríla v pracovných dňoch 7:30 - 16:30, v sobotu 8:00 - 12:00. Tel.: 031/552 24 32, 031/552 38 93.

V ZŠ Gyulu Szabóa s VJM zápisy budúcich prvákov budú od 24. do 27. apríla v pracovných dňoch  od 7.30 do 16.30 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 na prízemí, v učebni č. 16.  Súčasne bude aj zápis do elokovanej triedy na sídlisku Východ  v objekte MŠ na Námestí priateľstva pre 1. ročník.  Ďalšie informácie : 031/ 552  24 31 a na facebookovej stránke školy.

V ZŠ  Vámbéryho s VJM zápisy budú na prízemí v čitárni. Rodičia majú možnosť zapísať svoje ratolesti do 1. ročníka v období od   24. do 27. apríla, v dňoch vyučovania od 7.30 do 16.30 hod, v sobotu od 8.00 do 12.00..

         V Jilemnického sa zápis žiakov do prvého ročníka bude konať v budove školy od 24. apríla do 26. apríla v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod. Ďalšie informácie na webovej stránke školy.

         Riaditeľstvo Základnej školy Smetanov háj  pozýva na zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2019/2020 v čase od 24. – 26. apríla a zároveň aj na slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka, ktorý sa  bude konať 24.  apríla od 16.30 obohatený pestrým programom a prekvapeniami.

V tomto roku školopovinnými sú deti, ktoré do 1. septembra 2019 dovŕšia šiesty rok veku. Podľa zákona riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa do 15. júna.

         Bližšie informácie získajú rodičia budúcich prvákov okrem webovej stránky mesta aj na internetových stránkach jednotlivých škôl, prípadne aj osobne od riaditeľov základných a materských škôl. /pve/

 http://kodalyds.eu/index.php/ct-menu-item-2/beiratasi-program

http://www.zsszabo.sk/

https://varmin.eu/index.php/osztalyok-hirei/hireink/1063-beiratkozas

http://www.zsjilds.edu.sk/Index/Main/oznamenie_prvakov%202019.htm

http://www.zsshajds.edu.sk/