Zatvorili útulok

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Zatvorili útulok

Skončil sa zimný program mestskej samosprávy na pomoc bezdomovcom. Obytný kontajner fungoval od 16. decembra na Malodvorníckej ceste ako nočný útulok, ktorý bol v prevádzke do 2. marca. V provizórnom zariadení ponúkli vyše desiatim odkázaným bezdomovcom nocľah, čistý odev a denne raz teplé jedlo. Od 15. decembra do 15. januára teplé jedlo mali zabezpečené aj cez víkendy. Stravu vydávali sociálni terénni pracovníci. V útulku sa bezdomovci mohli zdržiavať od 18-tej hodiny do ôsmej hodiny rannej. Ak teplota aj cez deň poklesla pod nulu, mohli zostať celý deň v obytnom kontajneri. Podmienkou pre vstup bol zákaz požívania alkoholu. Kvôli miernej zime záujem o útulok zo strany bezdomovcov bol menší, ako v minulých dvoch rokoch. Vďaka prevádzkovania útulku ani túto zimu, ani v predošlom roku nezamrzol nikto.

Mestský úrad  ďakuje všetkým, ktorí svojou prácou a darmi pomáhali zabezpečiť jedlo pre bezdomovcov.

DARCOVIA:  Občianske združenie Svetlo, reštaurácia Lorians, Tibor Kovács, Potraviny Baranyai, kolektív pobočky ČSOB, zamestnanci MsÚ, FORNETTI SLOVAKIA spol. s. r. o.

POMÁHALI: sociálni terénni pracovníci, Centrum sociálnych služieb, Mestská polícia.