Zber použitého kuchynského oleja úspešný

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Technický a investičný odbor Mestského úradu v Dunajskej Strede začiatkom februára dal umiestniť zberné nádoby v základných školách a materských školách mesta. Do týchto nádob mohli dávať školáci a v škôlkach rodičia detí doma pozbieraný použitý kuchynský olej a tuk.

 

Do zberu sa zapojilo 7 MŠ a 5 ZŠ, ďalšia zberná nádoba bola umiestnená v MsÚ. Od februára deti, rodičia a zamestnanci MsÚ pozbierali spolu 320 litrov použitého jedlého oleja a tuku. Je to o 110 litrov viac, než v roku 2016, kedy obyvatelia mesta nazbierali iba 210 litrov. Do tohto množstva nie je započítaný použitý jedlý olej odvážaný organizovane z reštaurácií, vývarovní a školských kuchýň. Zber použitých jedlých rastlinných olejov a tukov bol možný v predchádzajúcich rokoch iba na vyznačených čerpacích staniciach.  

 

"Samospráva mesta v rámci súťaže ocenila najaktívnejšiu základnú školu a materskú školu. Súťaž MŠ vyhrala Materská škola na Námestí Priateľstva, kde do konca júna odovzdali 47 litrov oleja a tuku. Medzi ZŠ zvíťazila Základná škola Gyulu Szabóa s množstvom 71 litrov. Tieto čísla dokazujú, že obyvatelia sú ochotní selektovane zbierať použitý kuchynský olej. Zberom v materských školách a základných školách zároveň dávame príklad budúcim generáciam" – povedal pracovník investičného oddelenia MsÚ Gábor Inczédi.

 

Samospráva mesta aj pre budúcnosť chce inšpirovať obyvateľov, aby sa použitého kuchynského oleja a tuku zbavovali bezpečným a pre životné prostredie šetrným spôsobom. Z toho dôvodu od septembra zber v základných školách a materských školách mesta pokračuje.