Zbiera sa aj zelený odpad zo záhradníckych zón mesta

Mestské správy

(foto, text: Vince Rózsár)

Cez víkend 11. marca sa začne zber nahromadeného zeleného odpadu v zónach malých záhrad.

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov tentoraz mestská spoločnosť Municipal Real Estate zabezpečí zber zeleného odpadu v troch záhradkárskych zónach nie počas jedného, ale počas troch po sebe nasledujúcich víkendov, v termíne Dní čistoty mesta v mestských častiach s rodinnými domami.

Biologický záhradný odpad je tentoraz potrebné umiestniť v jednotlivých zberných priestoroch v piatok večer, prípadne v sobotu do 6:00, aby ho mohli zamestnanci mestskej firmy odviezť.

Jarný zber zeleného odpadu bude prebiehať podľa nasledujúceho harmonogramu:

11. marec: Zelená ulica (pri Agrofrigore)

18. marec: Bratislavská cesta

25. marec: Malodvornícka cesta (záhrady Slovlik).