Zdôvodnenia nezrušenia použitého postupu zákaziek-2018