Zelenšia Dunajská Streda – výsadbou stromov za žijúce mesto

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Zelenšia Dunajská Streda – výsadbou stromov za žijúce mesto

Mestská samospráva spustila program výsadby stromov pod názvom Zasaďme stromy pre budúcnosť. Do programu sa môžu zapojiť aj mimovládky, medzi prvými sa aktivizovalo niekoľko členiek klubu matiek. Cieľom výsadby stomčekov je, aby budúce generácie žili v zelenšom meste a menej znečistenom životnom prostredí. Ďalším významným zámerom je rozšírenie mestskej zelene a zmiernenie negatívnych následkov klimatických zmien zakladaním príjemne zatienených plôch.

Na území Dunajskej Stredy v októbri vysadili stromčeky na dvoch miestach. Prvýkrát na Námestí sv. Štefana, kde park obohatili o 11 jaseňov. Druhou lokalitou bol staničný park, kde vedúci predstavitelia mesta spolu s mladými rodičmi vysadili 14 platánov, hrabov a javorov. V rámci programu rozšírenia mestskej zelene v nasledujúcich rokoch vysadia v jednotlivých lokalitách 200 stromčekov, ďalej 100 okrasných kríkov.

Mestská spoločnosť na správu verejných priestranstiev spoločne s vedením mesta pripravila koncepciu a určila miesta, medzi nimi parky, ulice a obytné štvrte, vhodné na výsadbu stromov. Súčasťou programu budú aj odumreté a nebezpečné stromy nahradiť novými. V každom prípade vysadia pôvodné druhy, ďalej budú dbať aj o to, aby konáre stromov nezasahovali do vzdušných vedení. Výsadba stromčekov sa najbližšie uskutoční na jar.