Žitnoostrovské múzeum oslávilo 55. výročie založenia

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Žitnoostrovské múzeum oslávilo 55. výročie založenia

Kultúrna inštitúcia pri príležitosti jubilea usporiadala oslavy, ďalej pripravila výstavu z pamiatok histórie múzea.

"Budúcnosť má iba národ, ktorý má minulosť" - podčiarkol na jubilejnej slávnosti aj nový riaditeľ múzea Iván Nagy. Povedal, že najvyšším poslaním múzea je predstaviť na Žitnom ostrove históriu tu žijúcich ľudí.

"Najdôležitejšie je, aby návštevníci spoznali minulosť našich predkov. O Amadéovcoch vieme, kto to boli, odkiaľ pochádzajú. Ďalej musíme mať vedomosti o zemanoch menom Petőcz, Antal, či Bittó z Blatnej na Ostrove. Nachádzame tu rodiny a rody, ktoré boli účastníkmi dôležitých historických udalostí v Karpatskej kotline" –vyjadril sa v slávnostnom príhovore Iván Nagy.

Z príležitosti výročia riaditeľ múzea ocenil činnosť 7 pracovníkov inštitúcie, ktorí sa svojou viacročnou prácou pričinili o dobré meno múzea. Ďakovný list obdržali Pavol Andrejkovics, Olga Bevilagua, Karol Kengyel, Ildikó Madari, Attila Nagy, László Végh a Tibor Zsigmond.

Jubilujúcu inštitúciu v mene zriaditeľa Trnavského samosprávneho kraja pozdravil vicežupan József Berényi. Vyzdvihol dve dôležité úlohy múzea. Jednou je, aby aj tu žijúci ľudia spoznali činnosť svojich predkov, druhou je, aby na základe zbierky múzea návštevníci a turisti spoznali komunitu nášho regiónu.

Päťdesiatpäť ročné múzeum pozdravil aj primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos. Pri príležitosti výročia upriamil pozornosť na dôležité poslanie inštitúcie na úseku výchovno-vzdelávacej činnosti. Mladí ľudia by mali poznať život spoločenstva a jeho vecné pamiatky. Na druhej strane múzeum musí zohrávať iniciatívnu úlohu z hľadiska turistického ruchu a vlákať návštevníkov mesta do Žitnoostrovského múzea.

Vďaka krajským a európskym finančným zdrojom Žitnoostrovské múzeum v minulých rokoch zaznamenalo významnú modernizáciu. Vybudovali nový sklad, uskutočnila sa renovácia fasády hlavnej budovy, opravili strechu. Medzi plánmi do budúcnosti figuruje rozšírenie výstavnej plochy sprístupneným skladových priestorov pre návštevníkov, ďalej modernizácia existujúcej výstavnej siene.

Žitnoostrovské múzeum popri stálej expozícii organizuje ročne 10-12 výtvarných výstav. V prvom rade poskytuje možnosť prezentácie pre výtvarníkov zo Žitného ostrova a rodákov z regiónu.