Zmena č. 2 k rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2020

Ďalšie novinky
Výberové konanie
11.06.2020
Oznámenie
23.08.2016
o mieste uloženia písomnosti