Zmena č. 2 k rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2020

Ďalšie novinky