Zmena Územného plánu

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Zmena Územného plánu

Mesto Dunajská Streda, ako orgán územného plánovania, oznamuje verejnosti, že zaháji prípravné práce na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 2019 Územného plánu Mesta Dunajská Streda“. Právnické a fyzické osoby, občianska odborná verejnosť má v tejto fáze možnosť zapojiť sa do procesu prípravy obstarávania územnoplánovacej dokumentácie, poskytnúť relevantné podklady a formulovať svoje požiadavky, podnety, postrehy a odporúčania, ktoré by bolo možné využiť pri jeho spracovaní. Tieto podklady a podnety je možné podať do 31.12.2018 písomnou formou na adresu: Mestský úrad, oddelenie územného plánovania, výstavby a dopravy, Hlavná 50/16, Dunajská Streda. Tel.: 031/5903934.