Zmeny, ktoré urýchlia platby v pokladni radnice

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

V Dunajskej Strede aj tento rok v apríli budú doručované pre právnické a fyzické osoby rozhodnutia Mestského úradu  o dani z nehnuteľnosti. Podnikatelia tiež v tomto mesiaci dostanú aj rozhodnutia o výške poplatku za komunálny odpad. Obyvateľom mesta rozhodnutia o výmere poplatku za zber a odvoz komunálneho odpadu  budú doručené v máji. Novinkou je zavedenie dvojjazyčných rozhodnutí, ktoré budú obsahovať text už aj v maďarskom jazyku.

Mestský úrad zaviedol ďalšie novinky pri vybavovaní platobných záležitostí. Ako o tom informoval vedúci Odboru finančného a správy majetku Zoltán Pápay, dochádza ku zmene aj v tom zmysle, že oproti doterajšej praxe odteraz už spolu s rozhodnutiami nebudú doručované aj peňažné poukážky občanom. Mestský úrad chce týmto krokom podporiť prechod na modernejšie spôsoby platieb, ktoré navyše nie sú spoplatnené. Preto platobné výmery sú odteraz označené QR kódom a čiarovým kódom. Pokladňu úradu vybavili čítačkou čiarového kódu, od čoho sľubujú urýchlenie administrácie.  Cieľom tejto novinky je rýchle a moderné realizovanie platieb, na úrovni 21. storočia.

Mestský úrad preto dáva do pozornosti občanom možnosť zaplatenia miestnych daní a poplatkov prostredníctvom platobného výmeru, označeného QR kódom a čiarovým kódom v hotovosti v pokladni MsÚ. Usporia tým aj poplatok, ktorý na pošte pri platení šekom činí 40 centov. Navyše celý proces sa urýchli, pretože pokladníčka okamžite zaznamená platbu a následne vytlačí potvrdenie o realizovaní platby.

Mestský úrad popularizuje aj internet banking, ako rýchly a pohodlný spôsob platby. Kto používa tento spôsob, takisto usporí poštový poplatok.

Určite sa nájdu občania, ktorí naďalej uprednostňujú platby peňažnou poukážkou na pošte a nehodlajú platiť v pokladni radnice bez poplatku. Oni si peňažné poukážky môžu prevziať pri informačnom pulte na radnici a po jej manuálnom vyplnení uhradiť  dane  na pošte, kde zaplatia aj poplatok. /pve/