Zmiernenie opatrení pre koronavírus pri sobáši

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Zmiernenie opatrení pre koronavírus pri sobáši

Mestský úrad pri sobášoch sleduje dodržanie opatrení vydaných Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Prísne predpisy sa zmiernili, snúbenci už nemusia nosiť rúško v obradnej sieni, ani na pri uzatváraní manželstva na vonkajšom mieste. Počet obradníkov je však naďalej obmedzený.     

 

Počet prítomných osôb závisí od veľkosti plochy miestnosti. Naďalej platí povinnosť dodržania 2-metrového odstupu, s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Pre rodinných príslušníkov snúbencov sú určené prvé dva rady stoličiek v obradnej miestnosti. V ďalších radoch treba dodržať 2-metrový odstup. Za týchto podmienok v miestnosti na dunajskostredskej radnici môže byť prítomných najviac 16 osôb.

 

Počas epidémie od 12. marca do začiatku júna v sobášnej sieni MsÚ uzavrelo manželstvo iba päť párov. V mesiaci jún do manželstva plánuje vstúpiť 9 dvojíc, z toho 2 páry mimo sobášnej siene. V jednotlivých sobotách mesiaca jún teda už uzavrú viac manželských zväzkov. Pri porovnaní počtu sobášov zo štatistiky z júna 2019 vychádza, že tohtoročné číslo je iba o 3 menej než vlani.    

 

2020

Marec             1

Apríl               1

Máj                3

Jún                9 (z toho 2 mimo sobášnej siene)

 

2019

Marec            5

Apríl              5

Máj               3

Jún               12 (z toho 2 mimo sobášnej siene)