Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacity infraštruktúry MŠ - Rybný trh Komenského v Dunajskej Strede