Zoltán Hájos odovzdal cenu primátora

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Zoltán Hájos odovzdal cenu primátora

Foto:  Vince Rózsár

Počas uplynulého víkendu v rámci Dní svätého Juraja usporiadali v  sobotu večer v  Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára slávnostný galaprogram, počas ktorého boli odovzdávané tohoročné mestské ocenenia. Minulý týždeň sme informovali o  tom, ktorým osobnostiam budú mestské ocenenia udelené . Okrem týchto cien primátor Zoltán Hájos vo svojej kompetencii rozhodol aj o udelení troch cien primátora a  dvoch pamätných listov. Ocenenia primátor odovzdal v závere sobotňajšieho galaprogramu. 

 

Cenu primátora mesta Dunajská Streda  možno udeliť osobám alebo kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, výchovnej činnosti, za účasť pri záchrane ľudského života, majetku mesta a  občanov, ďalej za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o  hospodársky a  kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a  reprezentáciu doma i  v  zahraničí, darcom krvi – držiteľom Zlatej Janského plakety. 

Primátor Zoltán Hájos za rok 2022 rozhodol o  udelení Ceny primátora za šírenie dobrého mena mesta v zahraničí profesorovi budapeštianskej univerzity ELTE Istvánovi Sándorovi. Vyznamenaný univerzitný profesor bol predsedom pamätného výboru právnika Károlya Szladitsa, ktorého socha bola odhalená minulý rok v  parku pred mestským kultúrnym strediskom. Ďalej Cenu primátora prevzala aj riaditeľka územného spolku červeného kríža v  Dunajskej Strede Dagmar Nagyová, ako ocenenie záslužnej činnosti celej organizácie v  čase pandémie, pri organizovaní a realizácii očkovania proti Covid-19 a testovania, ďalej za organizovanie darcovstva krvi aj v pandemickom období, ako aj nezištnej pomoci pri prijímaní utečencov z  Ukrajiny. Primátor mesta ocenil za dlhoročné darcovstvo krvi Imreho Forróa, ktorý je držiteľom diamantového Janského plakety.

Pamätný list primátora mesta Dunajská Streda  udeľuje primátor mesta osobám alebo kolektívom, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o  rozvoj, reprezentáciu a propagáciu regiónu a/alebo mesta, a pri významnom pracovnom či životnom jubileu alebo inom jubileu za dlhoročné pôsobenie, členstvo a  aktivitu v určitej verejnoprospešnej alebo neziskovej organizácii.  

Za rok 2022 bol Pamätný list primátora udelený in memoriam básnikovi Ferencovi Kulcsárovi. Ocenenie prevzala vdova po zosnulom ako uznanie za jeho celoživotné dielo. Pamätný list primátora prevzal aj právnik György Czirfusz, ako ocenenie jeho aktivít pri organizovaní podujatí v rámci pamätného roka Károlya Szladitsa. (pve)

 

Cookies