Zrekonštruujú kruhový objazd na Hlavnej ulici

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

V Dunajskej Strede onedlho bude zrekonštruovaný kruhový objazd na križovatke Galantskej cesty a Hlavnej ulice. Mestské zastupiteľstvo prestavbu už schválilo na svojom marcovom zasadnutí a podľa plánov má byť dokončená na jeseň. Projekt počíta aj s priamymi vetvami na odbočenie vpravo, preto od prestavby sa očakavá zlepšenie plynulosti dopravy v centre mesta.

Investícia bude zrealizovaná v spolupráci mesta s Trnavským samosprávnym krajom. Ten plánuje v roku 2017 v zmysle Registra investícií opráv ciest II. a III. triedy realizovať rekonštrukciu kruhového objazdu na križovatke Galantskej cesty a Hlavnej ulice v Dunajskej Strede. Plánovaná stavba je vo verejnom záujme obyvateľov mesta Dunajská Streda a prispieva k zlepšeniu dopravnej situácie v meste. Táto križovatka v centre mesta je najviac dopravne zaťažená, nakoľko tvorí križovatku tranzitnej dopravy z cesty I/63 smerom na Galantu. Rekonštrukcia pozostáva z prestavby jestvujúcej okružnej križovatky na malú okružnú križovatku s bypasmi, respektíve s priamymi vetvami na odbočenie vpravo. Túto časť investície bude financovať Trnavská župa. Zároveň sa bude riešiť aj pešia a cyklistická doprava, úprava verejného osvetlenia a prekládka optického kábla. Tieto práce bude mestská samospráva financovať z vlastných zdrojov. „Veríme, že verejné obstarávanie bude úspešné a už v lete sa začnú realizačné práce.  Našou snahou je, aby vďaka spoločnému úsiliu mesta a župy už na jeseň bola dokončená prestavba kruhového objazdu” – uviedla šéfka Odboru stavebného a dopravy na Mestskom úrade v Dunajskej Streda Erika Szelle.

Hlavným cieľom prestavby spomínaného frekventovaného dopravného uzla v centre mesta je zlepšiť plynulosť automobilovej dopravy. Rekonštrukcia križovatky je súčasťou dopravnej koncepcie mesta a budú na ňu nadviazané aj ostatné dopravné tepny, ktoré mesto plánuje zrealizovať z vlastných zdrojov, alebo s finančnou dotáciou Trnavskej župy. /pve/