Zverejnenie štvrťročných súhrnných správ

Zverejnenie štvrťročných súhrnných správ o zákazkách s nízkou hodnotou, resp. súhrnných správ o zákazkách zadávaných prostredníctvom EKS.

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: 2018 – III. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou Veľkosť:

117.3 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2018 - III. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách zadávaných prostredníctvom EKS Veľkosť:

33.17 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2018 – II. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou Veľkosť:

113.91 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2018 - II. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách zadávaných prostredníctvom EKS Veľkosť:

33.17 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2018 – I. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou Veľkosť:

112.03 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2018 - I. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách zadávaných prostredníctvom EKS Veľkosť:

33.23 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2017 – IV. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou Veľkosť:

115.45 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2017 - IV. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách zadávaných prostredníctvom EKS Veľkosť:

36.29 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2017 – III. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - oprava Veľkosť:

112.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2017 – III. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou Veľkosť:

110.82 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2017 - III. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách zadávaných prostredníctvom EKS Veľkosť:

33.2 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2017 – II. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou Veľkosť:

792.95 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2017 - II. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách zadávaných prostredníctvom EKS Veľkosť:

33.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2017 – I. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou Veľkosť:

781.44 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2017 - I. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách zadávaných prostredníctvom EKS Veľkosť:

36.12 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2016 - IV. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou Veľkosť:

894.11 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2016 - IV. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách zadávaných prostredníctvom EKS Veľkosť:

36.64 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2016 - III. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou Veľkosť:

926.53 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2016 - III. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách zadávaných prostredníctvom EKS Veľkosť:

37.16 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2016 - II. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou Veľkosť:

882.07 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2016 - II. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách zadávaných prostredníctvom EKS Veľkosť:

35.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2016 - I. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní Veľkosť:

915.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2016 - I. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách zadávaných prostredníctvom EKS Veľkosť:

37.59 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2015 – IV. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní Veľkosť:

835.88 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2015 - IV. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách zadávaných prostredníctvom EKS Veľkosť:

37.81 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2015 – III. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní Veľkosť:

740.3 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2015 – III. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 ZVO s cenami vyššími ako 1000,00 € Veľkosť:

871.78 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2015 - III. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách zadávaných prostredníctvom EKS Veľkosť:

36.97 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2015 – II. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní Veľkosť:

723.79 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2015 – II. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 ZVO s cenami vyššími ako 1000,00 € Veľkosť:

955.52 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2015 - II. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách zadávaných prostredníctvom EKS Veľkosť:

36 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2015 – I. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 ZVO s cenami vyššími ako 1000,00 € Veľkosť:

1.03 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2014 – IV. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 ZVO s cenami vyššími ako 1000,00 € Veľkosť:

1.17 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2014 – III. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 ZVO s cenami vyššími ako 1000,00 € Veľkosť:

790.57 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2014 – II. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 ZVO s cenami vyššími ako 1000,00 € Veľkosť:

324.72 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2014 – I. štvrťrok - SÚHRNNÁ SPRÁVA o zákazkách podľa § 91 ods. 1. písmeno a) s cenami vyššími ako 1000,00 € v zmysle ... Veľkosť:

431.71 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2013 – IV. štvrťrok - SÚHRNNÁ SPRÁVA o zákazkách podľa § 91 ods. 1. písmeno a) s cenami vyššími ako 1000,00 € v zmysle ... Veľkosť:

83.81 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2013 – III. štvrťrok - SÚHRNNÁ SPRÁVA o zákazkách podľa § 91 ods. 1. písmeno a) s cenami vyššími ako 1000,00 € v zmysle ... Veľkosť:

59.27 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2013 – II. štvrťrok - SÚHRNNÁ SPRÁVA o zákazkách podľa § 91 ods. 1. písmeno a) s cenami vyššími ako 1000,00 € v zmysle ... Veľkosť:

125.12 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2013 - I. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou Veľkosť:

68.98 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2012 - IV. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou Veľkosť:

76.18 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2012 – III. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou Veľkosť:

66.25 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2012 – II. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou Veľkosť:

59.6 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2012 – I. štvrťrok - Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou Veľkosť:

66.87 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť