Zverejnenie výsledku na obsadenie voľnej pracovnej pozície – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

Ďalšie novinky
Oznámenie
23.08.2016
o mieste uloženia písomnosti
Zmena č. 2 k rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2020
11.03.2020
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
06.02.2020