Zverejnenie výzvy na „Zabezpečenie vajec pre mestské organizácie III.“