Zverejnenie zadaní zákaziek 2

VO č.1- Zabezpečenie ovocia (okrem jabĺk)

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_1ovocie.rtf Veľkosť:

128.68 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1tabulkanaocenenieovocie.xls Veľkosť:

42.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_20.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha3sovocie.rtf Veľkosť:

52.02 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvyovocie.rtf Veľkosť:

159.31 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č.2 - Zabezpečenie jabĺk pre mestské organizácie

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_1jablka.rtf Veľkosť:

128.5 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1jablkanaocenenie.xls Veľkosť:

30.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_21.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha3_14.rtf Veľkosť:

51.99 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvyjablka.rtf Veľkosť:

159.16 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č.3- Zabezpečenie zemiakov pre mestské organizácie-II

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_3zemiakyii.rtf Veľkosť:

128.64 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1zemiakyii.xls Veľkosť:

27.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_22.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha3zemiakyii.rtf Veľkosť:

52.1 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvyzemiakyii.rtf Veľkosť:

159.3 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č.4- Zabezpečenie papriky a paradajok pre mestské organizácie- II

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_1paprikapradajkyii.rtf Veľkosť:

128.44 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1paprikaparadajkyii.xls Veľkosť:

28 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_23.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha3paprikapardajky-ii.rtf Veľkosť:

52.19 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvypaprikaparadajkyii.rtf Veľkosť:

159.16 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č.5- Zabezpečenie ostatnej zeleniny okrem zemiakov, papriky a paradajok pre mestské organizácie-II

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_5inazeleninaii.rtf Veľkosť:

128.72 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1inazeleninaii.xls Veľkosť:

46.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_24.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha3inazeleninaii.rtf Veľkosť:

52.28 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvyostatnazeleninaii.rtf Veľkosť:

159.61 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č.7-Zabezpečenie kompótov a zaváranín pre mestské organizácie-II

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_7kompotyii.rtf Veľkosť:

129.93 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1kompotyzavaraninyii.xls Veľkosť:

52.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_25.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha3kompotyii.rtf Veľkosť:

52.34 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvykompoty-ii.rtf Veľkosť:

159.62 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č.8 -Zabezpečenie trvanlivých potravín pre mestske organizácie-II

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_8trvanlivepotraviny-ii.rtf Veľkosť:

129.54 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha1trvanlivepotravinyii.xls Veľkosť:

42 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_26.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha3trvanlicepotravnyii.rtf Veľkosť:

55.26 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvytrvanlivepotravinyii.rtf Veľkosť:

159.55 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č.9- Zabezpečenie múky pre mestské organizácie- II

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_9mukaii.rtf Veľkosť:

128.67 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1mukaii.xls Veľkosť:

28.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_27.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha3mukaii.rtf Veľkosť:

52.24 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvymukaii.rtf Veľkosť:

159.42 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č.10- Zabezpečenie korenín, kávy a čaju pre mestské organizácie-II

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_10koreninykavacaj.rtf Veľkosť:

129.69 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha2kavacajkoreninyii.xls Veľkosť:

59 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_28.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha3koremimyii.rtf Veľkosť:

54.51 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvymkoreninyii.rtf Veľkosť:

161.82 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č.11- Zabezpečenie cukru, cukorvín sladkostí, sirupov, nápojov a ovocných štiav pre mestské organizácie-II

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_11cukorcukrovinyasladkostiii.rtf Veľkosť:

130.68 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1zoznamtovarovych_poloziekiicukor.xls Veľkosť:

41 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_29.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha3cukorasladostiii.rtf Veľkosť:

55.53 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvycukorasladkostiii.rtf Veľkosť:

162.59 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č.12- Zabezpečenie ostatných potravín ( strukoviny, oleje...) pre mestské organizácie - II

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_12ostatnepotraviny-strukovinyii.rtf Veľkosť:

129.4 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1-ostatnepotravinystrukovinyii.xls Veľkosť:

53.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_30.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha3ostatnepotravinyii.rtf Veľkosť:

52.1 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvyosstatnepotravinyii.rtf Veľkosť:

159.68 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č.13- Zabezpecenie ostatnych mliecnych a syrarskych vyrobkov pre mestske organizacie

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_13ostatnemliecnevyrobkyii.rtf Veľkosť:

129.75 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1ostatnemliecnevyrobkyii.xls Veľkosť:

40.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_31.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha3ostatnemliecnevyrobkyii.rtf Veľkosť:

54.94 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvyosstatnemliecnevyrobkyii.rtf Veľkosť:

159.5 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č.14- Zabezpecenie mlieka, smotany a masla pre mestské organizácie-II

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_14mliekosmotanaamasoii.rtf Veľkosť:

129.52 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1-mlikeosmotanamaslo-ii.xls Veľkosť:

33.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_32.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha3mliekosmotanaii.rtf Veľkosť:

54.77 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvymliekosmotanaamasloii.rtf Veľkosť:

159.25 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č.16- Zabezpečenie pekárskych výrobkov pre mestké organizácie-II

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_16pekarskevyrobkyii.rtf Veľkosť:

128.79 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1-pekarskevyrobkyii.xls Veľkosť:

40.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_33.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha3pekarskevyrobkyii.rtf Veľkosť:

52.21 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvypekarskevyrobkyii.rtf Veľkosť:

159.38 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

VO č.18- Zabezpečenie hydiny pre mestské organizácie-II

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_18hydinaii.rtf Veľkosť:

130.26 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1-hydinanaocenenieii.xls Veľkosť:

35 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_34.xlsx Veľkosť:

12.66 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha3hydinovemasoii.rtf Veľkosť:

54.51 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvyhydinaii.rtf Veľkosť:

162.67 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť