Zverejnenie zadaní zákaziek-2018

Hydina

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_hydina_2018.rtf Veľkosť:

132.21 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha1_zoznamhydina_0.xlsx Veľkosť:

12.79 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_40.xlsx Veľkosť:

12.68 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac3_hydina.rtf Veľkosť:

54.67 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvyhydina.rtf Veľkosť:

163.62 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: korrigendumc1_vyzva_hydina_2018.rtf Veľkosť:

88.37 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha1_zoznamhydina_korigovanatabulka20_03_2018_0.xlsx Veľkosť:

13.08 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: korrigendum_c1_k_vyzve_na_zabezpecenie_hydiny_pre_mestske_organizacie-2018_.zip Veľkosť:

14.18 KB

Typ dokumentu:

zip

Stiahnuť:Stiahnuť

Trvanlivé potraviny a zaváraniny

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_trvanlivepotraviny_2018.rtf Veľkosť:

137.76 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha1_trvanlivepotraviny.xls Veľkosť:

92 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_41.xlsx Veľkosť:

12.68 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac3_trvanlivepotraviny.rtf Veľkosť:

54.89 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvy_trvanlivepotraviny_a_zavaraniny.rtf Veľkosť:

163.48 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: korrigendumc1_vyzva_trvanlivepotraviny_2018.rtf Veľkosť:

88.38 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha1_trvanlivepotraviny_korigovanapriloha20_03_2018.xls Veľkosť:

91.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: priloha1_trvanlivepotraviny_korigovanapriloha20_03_2018_1.xls Veľkosť:

91.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť

Mliečne výrobky 2018

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_mliecnevyobky2018.rtf Veľkosť:

132.56 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1_tabulkanaocenenie.xls Veľkosť:

37.5 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_42.xlsx Veľkosť:

12.68 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac3_cp_mliecnevyrobky.rtf Veľkosť:

54.88 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvy_mliecnevyrobky.rtf Veľkosť:

163.55 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť

Mäso a mäsové výrobky 2018

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: vyzva_masovevyrobky2018.rtf Veľkosť:

133.16 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac1-zoznamtovaru.xls Veľkosť:

48 KB

Typ dokumentu:

xls

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac2-zoznam_odbernychmiest_43.xlsx Veľkosť:

12.68 KB

Typ dokumentu:

xlsx

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac3_masovevyrobky.rtf Veľkosť:

54.81 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: prilohac4-navrhramcovej_zmluvy_masovevyrobky.rtf Veľkosť:

163.48 KB

Typ dokumentu:

rtf

Stiahnuť:Stiahnuť