Zvýši sa počet mestských policajtov a opatrovateľov

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Zvýši sa počet mestských policajtov a opatrovateľov

Samospráva pre rok 2019 vyhradila na prevádzku mestskej polície takmer 555 tisíc eur, až o 60 tisíc eur viac, než v minulom roku, nakoľko počet mestských policajtov sa zvýši o dva. Dunajská Streda v roku 2019 zvyšuje počet opatrovateľov opatrovateľskej služby o 5 osôb a zároveň financie na činnosť opatrovateľskej služby o 117 tisíc eur. Záujem o túto formu sociálnej starostlivosti neustále rastie v meste.

Mesto v roku 2019 vynaloží na čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 165 tisíc eur, čo je o 25 tisíc eur viac, než v roku 2018. Oproti minulému roku sa o 40 tisíc eur zvýši aj položka na údržbu verejnej zelene, ktorá takto pre rok 2019 dosiahne celkom 440 tisíc eur.