Zvyšujú sa dane, avšak viac financií pôjde na podporu kultúry, športu a sociálnych vecí

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Zvyšujú sa dane, avšak viac financií pôjde na podporu kultúry, športu a sociálnych vecí

Samospráva sa rozhodla pre 6%-né zvýšenie dane z nehmuteľnosti. V mestskej časti Mliečany sa však z dôvodu znečistenia ovzdušia daň z nehnuteľností znižuje o 20%. Daň z ubytovania sa zvýši na úroveň blízkych kúpeľných miest, aj tu sa očakáva vyšší príjem.

Mesto takisto počíta s vyšším príjmom z miestneho poplatu za odpad. Sadzba poplatku sa zvyšuje o 10%, lebo podľa nového príslušného zákona sa zvyšujú poplatky za skládkovanie odpadov pre obce. Na tomto úseku sa žiada náprava v roku 2019, nakoľko výška poplatkov za uloženie odpadu na skládke je závislá na objeme triedeného odpadu. V súčasnosti sa v Dunajskej Strede selektuje iba 20% komunálneho odpadu. Čím viac bude triedeného odpadu, tým menej sa bude platiť za skládkovanie zvyšného komunálneho odpadu.