2. kolo voľby prezidenta

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
2. kolo voľby prezidenta

V Slovenskej republike 2. kolo voľby prezidenta bude 29. marca, nakoľko v prvom kole ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov.

Ak volič s trvalým bydliskom v Dunajskej Strede sa v čase konania volieb bude zdržiavať mimo mesta,  môže požiadať o vydanie voličského preukazu v kancelárii prvého kontaktu /okienko č.2./ na radnici do 28. marca do 13.00 hod. Voličský preukaz, ktorý vystavia na počkanie, oprávňuje voliča voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku SR. Volič, ktorý voličský preukaz vyzdvihol ešte pred 1. kolom na obidve kolá, 29. marca môže hlasovať s voličským preukazom, ktorý bol vystavený pre účely hlasovania v 2. kole. Ďalšie informácie poskytnú záujemcom na telef. číslach: 0918/ 607 – 317 a  0918/ 607 – 318.

Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00  hod. V Dunajskej Strede sa bude voliť v 19 volebných okrskoch.

Volebné miestnosti – viac zmien. Mestský úrad opakovane upozorňujeme voličov na zmeny niektorých volebných miestností. Volebné miestnosti 3. volebného okrsku sú vytvorené v budove  ZŠ Smetanov háj / namiesto priestorov Strednej odbornej školy rozvoja vidieka/, 4. volebného okrsku v budove Mestského klubu dôchodcov /namiesto budovy Vámbéryho gymnázia /, volebného okrsku č. 9. v budove ZŠ Zoltána Kodálya /namiesto Požiarnej zbrojnice na Zelenej ulici/. Voliči z volebného okrsku č. 19 budú voliť v Spoločenskom dome v Malom Blahove. V prípade volebného okrsku č.  5 nastali len formálne zmeny: na oznámení o mieste konania volieb namiesto Perfect je uvedený názov Obchodné a informačné centrum.

Spôsob hlasovania. Oprávnený volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom. V rámčeku pred priezviskom kandidáta urobí značku „X“, ale z dvoch kandidátov môže označiť iba jedného. Hlasovacie lístky upravené inak sú neplatné.

O prenosnú volebnú schránku možno požiadať na telefónnych číslach: 0918/607-317 a 0918/607-318.  V deň volieb túto požiadavku je možné tlmočiť aj členom volebnej komisie.

V druhom kole voľby prezidenta 2014 na kandidátnej listine budú uvedené  mená dvoch kandidátov: Robert Fico a Andrej Kiska, ktorí sa prebojovali do druhého kola.