CULTACROSS 1601/1.1/041

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Rozvoj kultúrnej spolupráce medzi mestami Győr a Dunajská Streda
Arrabona EGTC podala svoju žiadosť o dotáciu pre konzorcium miest Győr a Dunajská Streda v rámci Programu spolupráce Slovensko - Maďarsko INTERREG V-A, prioritnej osy 1 Príroda a kultúra, špecifický cieľ: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti,  na projekt s názvom: Rozvoj kultúrnej spolupráce medzi mestami Győr a Dunajská Streda – CULTACROSS.
Špecifický cieľ 1.1. – Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti
Termín podania žiadostí: 2. november 2016
Kód projektu: SKHU/1601/1.1/041
Skratka názvu projektu: CULTACROSS
Celkový rozpočet projektu: 974 201, 71 €
Trvanie projektu: 24 mesiacov
Pravdepodobný termín rozhodnutia o podpore: máj 2017
Spoluúčasť ERDF vo výške: 828 071, 44 €
Štátny príspevok vo výške: 97 420, 16 €
Celkový rozpočet Arrabona EGTC v projekte: 230 836, 04 €
Spoluúčasť Arrabona EGTC (5%) v projekte: 11 541, 8 €
Celkový rozpočet Dunajskej Stredy: 466 144 €
Spoluúčasť Dunajskej Stredy (5%) v projekte: 23 307,2 €
Celkový rozpočet Győr MJVÖ v projekte: 277 221,67 €
Spoluúčasť Győr MJVÖ (5%) v projekte: 13 861, 08 €
Úlohy Arrabona EGTC v projekte: V prípade úspešnosti projektu Cultacross bude  Arrabona EGTC plniť v rámci cestovného ruchu a kultúrnej spolupráce medzi dvomi mestami  aktívnu koordináciu a organizáciu. V rámci toho v spolupráci s odborníkom v oblasti cestovného ruchu založí Akčnú Kultúrnu Skupinu, ktorej členmi budú predstavitelia najvýznamnejších umeleckých a kultúrnych inštitúcií Győru a Dunajskej Stredy spolu s odborníkmi na cestovný ruch z EGTC. Ako výsledok úspešnej činnosti KACS a odbornej podpory EGTC vznikne medzi dvoma partnerskými mestami aktívna, pestrá paleta programov, ktorých cieľom bude, aby návštevníci prichádzajúci do regiónu spoznali možnosti, ktoré obe mestá ponúkajú,  tu strávili čo najdlhší čas. Pod organizáciou Arrabona EGTC bude celý projekt sprevádzaný dohľadom, výsledkom bude konkrétna turistická atrakcia v spolupráci dvoch miest - Győr a Dunajská Streda, hlavne ponuka kultúrnych programov. Na propagáciu tohto produktu vznikne systém ponuky, a to online či ako printové formáty, navrhne a vytvorí sa IT platforma. Okrem už spomínaných úloh poskytne Arrabona EGTC povinný manažment, respektíve bude riešiť mediálne úlohy počas trvania projektu.
Stručné zhrnutie projektu: Spoločnou výzvou pre partnerov projektu je nárast počtu návštevníkov regiónu a predĺženie doby ich zotrvania. Hlavným cieľom projektu je lepšie využitia bohatého kultúrneho dedičstva Győru, Dunajskej Stredy a regiónu. Cieľom projektu je aj zvýšenie úrovne existujúcich služieb krok za krokom malými investíciami  do infraštruktúry, či rozširovaním existujúcich  zariadení. Ako výsledok projektu spestríme súčasnú kultúrnu a festivalovú ponuku rozšírením programov dvoch miest o spoločné. Akčná skupina vzniknutá v rámci projektu vypracuje spoločný akčný plán kultúrnych podujatí, čím ich pomôže zviditeľniť a ponuku aj rozšíriť. Prvý alebo posledný deň tradičného kultúrneho podujatia sa uskutoční v partnerskom meste, ktoré má menej skúsenosti, čím sa odovzdá praktická skúsenosť. Kultúrne podujatia budú medzi dvoma partnerskými mestami „cestovať“, aby sa takto rozširovala a spestrila ponuka. Pod vplyvom týchto aktivít bude narastať počet návštevníkov regiónu a dĺžka ich pobytu (čo sa odrazí na počte pobytových  dní). Obe mestá budú v rámci projektu hostiť každoročne viac väčších či menších podujatí. Kultúrne a voľnočasové programy sú v rámci cezhraničnej spolupráce dobre spojiteľné, keďže Győr a Dunajská Streda ležia reálne blízko seba. Győr sa v regióne môže pýšiť bohatým kultúrnym životom, kým Dunajská Streda ponúka množstvo exteriérových programov. Prepojenie kultúrneho života a prírodného dedičstva bude účinnou propagáciou viac vyhľadávané širšou vrstvou ľudí. Spolu s nárastom návštevnosti regiónu bude pravdepodobne narastať aj zamestnanosť, životná úroveň domácich obyvateľov, čo bude predstavovať silnejšie puto k regiónu.
www.skhu.eu
"Obsah tejto podstránky nemusí nutne reprezentovať oficiálne stanovisko Európskej únie."