Deň učiteľov

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Deň učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov pozdravili pedagógov
V deň narodenia Jána Amosa Komenského Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry MsÚ v Dunajskej Strede aj tento rok organizoval mestský Deň učiteľov. Na slávnosti v MsKS Benedeka Csaplára pozdravili pedagógov MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ. Slávnostný prejav predniesol primátor Zoltán Hájos. "Vaše povolanie je ťažké, no zároveň celoživotné. Deno denne musíte plniť náročné požiadavky, odovzdávať znalosti nie je ľahké. Pedagóg nevystačí lexikálnymi vedomosťami, musí byť aj osobnosťou a príkladom. Oduševnení pedagógovia nevyučujú učivo, ale naše deti. Učitelia formujú aj osobnosť detí, cibria aj ich morálku" – zdôraznil primátor. Učiteľom sa za prácu poďakovala aj študentská primátorka Viktória Hajas.
Samospráva Dunajskej Stredy vyznamenala tento rok 19 pedagógov a ocenila troch učiteľov odchádzajúcich na dôchodok. Na slávnostnom podujatí vystúpili kultúrnym programom žiaci škôl mesta a účinkovala spevácka skupina For You.

Zoznam vyznamenaných - 2018

ZŠ Gyulu Szabóa: Rozália Borbélyová, Emőke Fülöpi, Anasztázia Kiss      

ZŠ Ármina Vámbéryho: Melinda Bánkiová, Hedvig Oraveczová, Silvia Pappová

ZŠ Zoltána Kodálya: Silvia Patassy, Eleonóra Sankóová

ZŠ v Smetanovom háji: Gabriella Bothová

ZŠ na Jilemnického ulici: Zuzana Milanová Barciová, Etela Lukovická, Ingrid Macáková

Základná umelecká škola: Tímea Horváthová, Zuzana Ráczová

Centrum voľného času: Stella Pelech Píverová, Štefan Takács

MŠ Ružový háj: Erika Csibová

MŠ na Komenského ulici: Mónika Mervová

MŠ na Jesenského ulici Soňa Síposová

Pamätnú plaketu J. A. Komenského prevzali učiteľky, ktoré v roku 2017 odišli na dôchodok: Erzsébet Dorák, Márta Kysela, Irén Haramia.