Dunajská Streda požaduje protihlukovú stenu na obidvoch stranách R7-ky

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Dunajská  Streda požaduje protihlukovú stenu na obidvoch stranách R7-ky

Národná diaľničná spoločnosť a. s. zvolala na 17. septembra verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov činnosti na životné prostredie na stavbu rýchlostnej cesty R7 na úseku Mliečany – Dolný Bar. Na fóre, ktoré sa konalo v Kostolných Kračanoch, z poverenia primátora boli prítomní aj zástupcovia nášho mesta.

Vedúca Odboru stavebného na Mestskom úrade Orsolya Márkus a vedúci oddelenia stavebného a dopravy Zoltán Zalaba oboznámili prítomných so stanoviskom mesta Dunajská Streda, následne postrehy a návrhy mesta odovzdali aj v písomnej podobe.

Ako je známe, ministerstvo životného prostredia ešte v roku 2013 rozhodlo o tom, že na úseku Holice – Dunajská Streda sú za realizáciu varianty, ktorá vedie popri ceste č. 63. a Dunajskú Stredu obchádza z južnej strany. Na nedávnom fóre teraz  predstavili opäť 2 varianty, obidve vychádzajú z toho, že trasa R7-ky povedie od Mliečan smerom na Povodu, ktorú obchádza j juhu, ďalej smerom na obec Mad, ktorú obíde zo severnej strany.  Dolný Bar  by obišla z južnej strany, potom by pretínala cestu č. 63. medzi Dolným Barom a Dolným Štálom.  Projekt počíta s tým, že medzi Dunajskou Stredou a Mliečanmi  by vybudovali veľkú mimoúrovňovú križovatku a viacerými výjazdami. O týchto faktoch podali informáciu prítomným predstavitelia NDS.

Podstata pripomienok zo strany mesta Dunajská Streda sa dá zhrnúť nasledovne: vedenie mesta dožaduje vybudovanie plnohodnotnej križovatky s tým, že na obidvoch stranách rýchlostnej cesty po celej dlžke by mal byť postavený protihlukový múr v záujme zabezpečenia komfortu pre obyvateľov Mliečan, a na druhej strane pre hostí Thermalparku.Dunajská Streda vo svojom stanovisku sformulovala požiadavku, aby bola vybudovaná protihluková stena po celej dlžke Mliečan  v záujme obyvateľov tejto mestskej časti, takisto aj z druhej strane za účelom zabezpečenia komfortu pre hostí termálneho kúpaliska“ – uviedol primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos.

Termín začiatku výstavby rýchlostnej cesty R7 už viackrát pozmenili. V roku 2013 sa hovorilo o tom, že výstavbu odštartujú v roku 2015, ale zase nasledoval odklad a v súčasnosti sa spomína ako pravdepodobný termín rok 2023. /pve/  

PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon r7-es_nyomvonal_dunaszerdahelynel.pdf798.81 KBPrevziať