Harmonogram zasadnutí MsR

12. marca
7. mája
14. mája
18. júna
19. septembra
28. novembra