Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Mestskej rady Dunajská Streda upravuje pôsobnosť mestskej rady, prípravu a spôsob jej rokovania. Ďalej upravuje vzťah mestskej rady s Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda, primátorom mesta, komisiami mestského zastupiteľstva a navonok v zmysle rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva.

Rokovací poriadok Mestskej rady mesta Dunajská Streda bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 5/2022/1 zo dňa 22. novembra 2022.

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: ROKOVACÍ PORIADOK MESTSKEJ RADY DUNAJSKÁ STREDA Veľkosť:

166.59 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť