Jarné dni čistoty mesta

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Jarné dni čistoty mesta

Mestský úrad v Dunajskej Strede informuje občanov mesta, že počas nasledujúcich troch víkendov organizuje na území mesta jarné dni čistoty.  Termíny sú nasledovné:  29. marca, 5. apríla a 12. apríla 2014. Zber kommunálneho odpadu sa koná podľa stanoveného harmonogramu, do ktorého sú mestské časti zaradené podľa ulíc.

Nižšie prinášame prehľad o tom, v ktorých uliciach bude zber komunálneho odpadu cez posledný marcový víkend. S týždenným predstihom postupne budeme informovať aj o harmonograme jarného zberu a odvozu odpadu počas dvoch aprílových víkendov podľa jednotlivých ulíc.

   29. marca  2014 zber a odvoz bude v nasledujúcich uliciach: Rad Pókatelek, ul. Lanárska, ul. Gy. Csermelya, ul. Benedeka Csaplára, ul. A. Józsefa, ul. Kráľa Zsigmunda, ul. Zsigmonda Móricza, ul. Aradských mučeníkov, ul. Povodská, Žitnoostrovská, Brezová, Zelená, Hviezdna, Krížna, Mierova, Rákócziho, Hlboká, ul. S. Petőfiho, ul. J. Aranya, Budovateľská, Gabčikovská, Kúpeľná, Orechová, Malotejedská, Podzáhradná a Mliečany.

 Mestský úrad žiada obyvateľov mesta, aby v domácnosti už  nepotrebný materiál  a  odpad  umiestnili  u  smetných  kontajneroch každú uvedenú  sobotu najneskôr do 10.00 hod. Opotrebované elektronické spotrebiče organizátori žiadajú vyložiť oddelene od ostatného odpadu. Za pomoc a pochopenie Mestský úrad ďakuje občanom.

 

Bude aj zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu. Organizátori žiadajú občanov, aby bioodpad vyložili oddelene v uvedenú sobotu najneskôr do 9-tej hodiny k smetným nádobám