Mestská športová hala

Mestská športová hala je viacúčelovým zariadením slúžiacim tak vrcholovým ako aj rekreačným športovcom. Športová plocha s viacúčelovým ihriskom pre potreby sálových športov (basketbal, volejbal, hádzaná, floorbal a pod.) je obklopená tribúnou so 464 miestami na sedenie. Rozmery ihriska sú 40 x 20 m.

Mestská športová hala

Otváracia doba: Pondelok – Nedeľa. 7:30 – 22:00

Počas štátnych sviatkov je mestská športová hala zatvorená.

Kontakt:

Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
Adresa: Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
Mobil: +421 917 495 201 – vrátnica
Mobil: +421 918 607 314 – Csaba Aranyossy