Mestský park - Városliget - Dunajská Streda

Mestský park Dunajská Streda: Výsledky krajinársko-architektonickej súťaže návrhov

Mesto Dunajská Streda vyhodnotilo jednoetapovú krajinársko-architektonickú súťaž na nový mestský park. Na víťaznom návrhu spolupracovali architekti z ateliérov LABAK a n/a architekti.

Idea na vybudovanie novej rozsiahlej oddychovej zóny pre obyvateľov i návštevníkov mesta vyplývala z nedostatku kvalitných zelených plôch v Dunajskej Strede. Nový mestský park bude vytvorený transformáciou bývalej motokárovej dráhy na Malodvorníckej ulici a má znížiť negatívny dopad klimatických zmien na území mesta. Do súťaže zaslalo svoje návrhy 26 účastníkov.

Prvé miesto a sprievodnú cenu 15. 000 eur získal návr číslo 4:

Laboratórium architektúry krajiny spol. s.r.o. - Ing. Michal Marcinov (Labak), Ing. Barbora Hrmová (Labak), Ing. Katarína Stanislavová (Labak), Doc. Mgr. art. Vít Halada (n/a architekti), Doc. Ing. arch. Benjamin Bradňanský (n/a architekti), Mgr. arch. David Nosko (n/a architekti), Lucia Pecháčková (spolupráca)