Úradná tabuľa

Ostatné
Civilná ochrana
16.09.2019
Výzva - Západoslovenská distribučná, a.s.
26.11.2019
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Oznámenie
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
04.09.2018
Návrh na doplnenie  Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
11.06.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
05.02.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
07.09.2017
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
31.01.2017
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
12.09.2016
Oznámenie
11.07.2016
Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského...
Upozornenie polície
03.05.2016
„SENIORI POZOR“              Polícia upozorňuje občanov, že...
Požiarna ochrana
18.03.2016
Obchodná verejná súťaž
19.02.2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
29.01.2016
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
Verejné pripomenkovanie
04.11.2015
Verejné pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych...
Ohlásenie voľného pracovného miesta
28.10.2015
Základná škola  Gyulu Szabóa s VJM v  Dunajskej Strede,...

Stránky