Úradná tabuľa

Ostatné
Oznámenie
11.03.2022
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2023
25.11.2022
Oznámenie
17.11.2022
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
KDE POŽIADAŤ O DOČASNÉ ÚTOČISKO?
14.07.2022
Bezplatna preprava UA migrantov od 1.7.2022-pravidla UA
29.06.2022
Voľné pracovné miesto
12.01.2022
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
13.09.2021
Č.z.: 39894/7461/2021/115-FZ     Návrh Plánu kontrolnej...
Oznámenie
11.06.2021
Oznamujeme našim občanom, že Okresné riaditeľstvo...
Výzva
16.11.2020
Výzva Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v...
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
11.09.2020
Voľné pracovné miesto
25.06.2020
Oznámenie
01.06.2020
Voľné pracovné miesto
21.05.2020
Oznámenie
14.05.2020
Odsúhlasenie finančného účtovníctva mesta Dunajská Streda za rok 2019
16.04.2020
Výročná správa CSS_rok 2019
28.02.2020
Voľné pracovné miesto
09.12.2019
Civilná ochrana
16.09.2019

Stránky

Cookies