Úradná tabuľa

Ostatné
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
13.09.2021
Č.z.: 39894/7461/2021/115-FZ     Návrh Plánu kontrolnej...
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Oznámenie
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
Oznámenie
11.06.2021
Oznamujeme našim občanom, že Okresné riaditeľstvo...
Výzva
16.11.2020
Výzva Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v...
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
11.09.2020
Voľné pracovné miesto
25.06.2020
Oznámenie
01.06.2020
Voľné pracovné miesto
21.05.2020
Oznámenie
14.05.2020
Odsúhlasenie finančného účtovníctva mesta Dunajská Streda za rok 2019
16.04.2020
Výročná správa CSS_rok 2019
28.02.2020
Voľné pracovné miesto
09.12.2019
Civilná ochrana
16.09.2019
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
04.09.2018
Návrh na doplnenie  Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
11.06.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
05.02.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
07.09.2017
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
31.01.2017
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....

Stránky