Úradná tabuľa

Ostatné
Oznámenie
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
Návrh na doplnenie  Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
11.06.2018
Oznámenie
19.03.2018
GENERÁLNY PARDON v období od 1.4.2018 do 1.7.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
05.02.2018
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
Oznámenie
19.10.2017
o prerušení distribúcie elektriny - Západoslovenská...
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
07.09.2017
Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu uzemí európskeho významu
02.05.2017
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
31.01.2017
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
12.09.2016
Oznámenie
11.07.2016
Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského...
Upozornenie polície
03.05.2016
„SENIORI POZOR“              Polícia upozorňuje občanov, že...
Požiarna ochrana
18.03.2016
Obchodná verejná súťaž
19.02.2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
29.01.2016
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
Verejné pripomenkovanie
04.11.2015
Verejné pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych...
Ohlásenie voľného pracovného miesta
28.10.2015
Základná škola  Gyulu Szabóa s VJM v  Dunajskej Strede,...
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia
02.10.2015
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho...

Stránky