Zásady a pravidlá

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon Nariadenie mesta Dunajská Streda o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda266.27 KBPrevziať
PDF icon Príloha č.1 k Nariadeniu mesta Dunajská Streda o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda227.11 KBPrevziať
PDF icon Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda119.83 KBPrevziať
PDF icon zasady_ktorymi_sa_urcuju_podmienky_vydavania_a_pouzivania_vernostnej_karty.pdf172.87 KBPrevziať
PDF icon zasady_hospodarenia_s_majetkom_mesta.pdf405.91 KBPrevziať
PDF icon zasady_poskytovania_byvania_.pdf268.77 KBPrevziať
PDF icon Zásady prevzatia miestnych komunikácií a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda (Úplne znenie účinné od 1.11.2020)192.24 KBPrevziať
PDF icon Dodatok č. 3 k Zásadám prevzatia miestnych komunikácií a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda - október 2020139.77 KBPrevziať
PDF icon Dodatok č. 2 k Zásadám prevzatia miestnych komunikácii a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda - jún 2018276.07 KBPrevziať
PDF icon Dodatok č. 1 k Zásadám prevzatia miestnych komunikácií a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda - december 2017228.07 KBPrevziať
PDF icon Zásady prevzatia miestnych komunikácií a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda - december 2015154 KBPrevziať
PDF icon Pravidlá bezplatného čipovania psov chovaných na území mesta Dunajská Streda nezameniteľným transpondérom (čipom) - február 2019299.93 KBPrevziať
PDF icon Zásady zvláštneho užívania miestnych komunikácii verejného priestranstva - za účelom vykonávania rozkopávkových prác na území mesta Dunjaská Streda - február 2018324.75 KBPrevziať
PDF icon Zásady pre vykonanie aktu uzavretia manželstva pred Matričn ým úradom Dunajská Streda - november 2017327.51 KBPrevziať
PDF icon Pravidlá, ktorými sa ustanovujú podmienky usporiadania kultúrnych podujatí spojených s poskytovaním služieb a predajom výrobkov na území mesta Dunajská Streda - október 2016148.07 KBPrevziať
PDF icon Zásady umiestňovania a povoľovania reklamných stavieb na území mesta Dunajská Streda - máj 2015340.32 KBPrevziať
PDF icon Zásady prevzatia miestnych komunikácii a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi - UZ_jún 2018247.98 KBPrevziať
PDF icon Zásady prevzatia miestnych komunikácii a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi - úplne znenie z 26.6.2018394.53 KBPrevziať
PDF icon zasady_vyhlasovania_ocenenia_sportovec_roka_mesta_dunajska_streda.pdf150.93 KBPrevziať