Smernice

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: SMERNICA Č. 2/2022 UPRAVUJÚCA ZÁVÄZNÉ POSTUPY PRI UPLATŇOVANÍ ZÁKONA Č. 343/2015 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV - ÚČINNOSŤ OD 01.01.2023 Veľkosť:

966.69 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: DODATOK Č. 1 K SMERNICI Č. 1/2019 UPRAVUJÚCEJ ZÁVÄZNÉ POSTUPY PRI UPLATŇOVANÍ ZÁKONA NR SR Č. 343/2015 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV - ÚČINNOSŤ OD 15.05.2021 Veľkosť:

231.29 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: SMERNICA UPRAVUJÚCA ZÁVÄZNÉ POSTUPY PRI UPLATŇOVANÍ ZÁKONA Č. 343/2015 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV - ÚČINNOSŤ OD 01.01.2019 Veľkosť:

1004.44 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: DODATOK Č. 1 K SMERNICI Č. 1/2017 UPRAVUJÚCEJ ZÁVÄZNÉ POSTUPY PRI UPLATŇOVANÍ ZÁKONA Č. 343/2015 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 438/2015 Z. Z. - ÚČINNOSŤ OD 01.07.2018 Veľkosť:

415.52 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: SMERNICA UPRAVUJÚCA ZÁVÄZNÉ POSTUPY PRI UPLATŇOVANÍ ZÁKONA Č. 343/2015 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV - ÚČINNOSŤ OD 01.09.2017 Veľkosť:

874.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: SMERNICA UPRAVUJÚCA ZÁVÄZNÉ POSTUPY PRI UPLATŇOVANÍ ZÁKONA Č. 343/2015 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV - ÚČINNOSŤ OD 01.01.2017 Veľkosť:

795.82 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: PRAVIDLÁ PRÍLEŽITOSTNÉHO SPOLOČNÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA - ÚČINNOSŤ OD 01.07.2016 Veľkosť:

145.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: SMERNICA UPRAVUJÚCA ZÁVÄZNÉ POSTUPY PRI UPLATŇOVANÍ ZÁKONA Č. 343/2015 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV - ÚČINNOSŤ OD 01.07.2016 Veľkosť:

823.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: DODATOK Č. 1 INTERNÉHO PREDPISU UPRAVUJÚCEHO ZÁVÄZNÉ POSTUPY PRI UPLATŇOVANÍ ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - ÚČINNOSŤ OD 01.01.2016 Veľkosť:

185.9 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: INTERNÝ PREDPIS UPRAVUJÚCI ZÁVÄZNÉ POSTUPY PRI UPLATŇOVANÍ ZÁKONA Č. 25/2006 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV - ÚČINNOSŤ OD 01.11.2015 Veľkosť:

1.81 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: INTERNÁ SMERNICA O POSTUPE PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - ÚČINNOSŤ OD 01.01.2015 Veľkosť:

2.73 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: INTERNÁ SMERNICA O POSTUPE PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - ÚČINNOSŤ OD 15.05.2014 Veľkosť:

1.96 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: INTERNÁ SMERNICA O POSTUPE PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ – ÚČINNOSŤ OD 01.07.2013 Veľkosť:

273.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: DODATOK Č. 1 K INTERNEJ SMERNICI O POSTUPE PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ – ÚČINNOSŤ OD 01.04.2011 Veľkosť:

814.85 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: INTERNÁ SMERNICA O POSTUPE PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ – ÚČINNOSŤ OD 01.03.2010 Veľkosť:

1.93 MB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: SMERNICA Č. 2/2012 O POUŽÍVANÍ MAĎARSKÉHO JAZYKA AKO JAZYKA NÁRODNOSTNEJ MENŠINY V ÚRADNOM STYKU V PODMIENKACH MESTA DUNAJSKÁ STREDA Veľkosť:

34 KB

Typ dokumentu:

doc

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Smernica k aplikácii zákona NR SR č.211/2000 Z.z Veľkosť:

173.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť