Pokračujúce investície: pribudnú parkoviská, obnovené cesty a chodníky

Mestské správy

Vo viacerých lokalitách mesta prebiehajú práce spojené s rozširovaním parkovacích miest a obnovou ciest a chodníkov. Na území mesta Dunajská Streda pribudne viac ako 200 nových parkovacích miest.

Na Ulici Istvána Gyurcsóa sa už začalo s rozširovaním parkovacích kapacít. 27 nových parkovacích miest pribudne pri novostavbe materskej školy reformovanej cirkvi. Ďalšie parkoviská budú vybudované na Ružovom háji pri obytnom dome č. 1352. Nové parkovacie plochy tu vzniknú na takých miestach, kde obyvatelia doteraz parkovali svoje vozidlá na trávnatých plochách. Zrekonštruovaná bude aj prepojovacia cesta vedúca pred touto bytovkou. Viac parkovacích miest bude k dispozícii aj na Námestí SNP a medzi tamojšími obytnými domami.

Aj na sídlisku Východ pribudnú nové parkovacie miesta na Jilemnického ulici, na Mlynskej ulici pri bytových domoch č. 308 a 309, ako aj na niekdajšom malom trhovisku. Na Námestí priateľstva sú tiež potrebné ďalšie parkovacie miesta. Tie vzniknú na ploche športového ihriska, ktoré sa už v súčasnosti nevyužíva, druhé ihrisko bude úplne obnovené.

Na sídlisku Boriny cesta dostane úplne nový povrch, vymenené budú aj obrubníky medzi bytovkami, ako i  na úseku pred garážami. Na Ulici László Amadea bola už prednedávnom cesta obnovená, teraz je na rade rekonštrukcia chodníkov, aj cestičiek vedúcich k  jednotlivým rodinným domom.